Top menu

Najprostszy i bezpłatny sposób na uzyskanie odpisu z KRS

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS mają być dostępne w Internecie.

Przeniesienie przedsiębiorców z gminnych ewidencji do CEIDG

31 grudnia 2011 r. zakończyło się przenoszenie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez gminy do systemu Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cmentarze komunalne - planowanie, zakładanie, zarządzanie

Cmentarze powinny być planowane, budowane, zarządzane i zamykane na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych.

Cmentarz Komunalny w Swarzędzu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Strzelecka 2, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest administratorem Cmentarza Komunalnego przy ulicy Cmentarnej 27 w Jasiniu.

Wkrótce otwarcie Krematorium w Pruszkowie

Na 3 lutego br. Mariusz Szadkowski właściciel Domu Pogrzebowego „SZADKOWSKI”  zaplanował otwarcie budowanego od jesieni 2010 roku Krematorium „PRUSZKÓW”,

Uwagi do projektu z dnia 7.11.2001 rozporządzenia Ministra Zdrowia

Uwagi do projektu z dnia 7.11.2001  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta.

2011 rok za nami

Jak to zwykle bywa po powrocie z zabawy sylwestrowej i dojściu do siebie większość z nas robi podsumowanie jaki był ten miniony rok. Jak dla mnie jeżeli chodzi o stronę zawodową uważam za dobry. I tak kilka zdań podsumowujących ubiegły rok

Ostatnie szkolenie w 2011 roku zakończone

W ostanim w tym roku szkoleniu dla zarządców i administratorów cmentarzy zorganizowanym w Katowicach