Top menu

O firmie

inż. Krzysztof Wolicki

Z szeroko pojętymi usługami cmentarno-pogrzebowymi związany jestem zawodowo od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jako podwystawca brałem udział w pierwszych targach pogrzebowych zorganizowanych w 1993 roku we Wrocławskiej Hali Stulecia. Jako uczestnik byłem na kolejnych trzech edycjach, tych targów. Tam też poznałem wielu przedsiębiorców pogrzebowych, producentów trumien i akcesoriów z którymi utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego. Wspólnie z warszawską informatyczną firmą DRAFT z początkiem 2000 r. opracowaliśmy program komputerowy do obsługi i zarządzania cmentarzami SEGIZ (System Ewidencji Grobów i Zmarłych). Z prezentacją tego programu jeździliśmy po Polsce poznając administratorów, zarządców cmentarzy jak również właścicieli firm pogrzebowych.

Współpraca z poznanym na początku lat dziewięćdziesiątych Wojtkiem Krawczykiem (Targi pogrzebowe we Wrocławiu 1993 r.) późniejszym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego i Administratorów Cmentarzy zaowocowała współpracą. Wykonywałem zdjęcia które ilustrowały wydawany miesięcznik a następnie dwumiesięcznik funeralny MEMENTO . Uczestniczyłem jako fotograf w Pierwszej Edycji Targów Pogrzebowych MEMENTO  w Czosnowie pod Warszawą.
Od wiosny 2005 r. do lutego 2009 r. tj. do śmierci Wojtka Krawczyka kierowana przeze mnie firma PHU KRZYSZTOF  na zasadzie podwykonawcy wykonywała prace na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych.  W stowarzyszeniu zajmowałem się organizacją szkoleń i konferencji a także kontaktami ze środowiskiem, Jestem autorem zdecydowanej większości zdjęć zamieszczanych do 2009 r. w Dwumiesięczniku Funeralnym MEMENTO , oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia.  Byłem współorganizatorem III i IV edycji Warszawskich Targów Pogrzebowych MEMENTO . Od początku 2009 roku to jest od chwili zmiany siedziby Stowarzyszenia, zarząd PSKACiPP nie zaproponował mi dalszej współpracy.

Kierowana przeze mnie Firma PHU KRZYSZTOF  od kwietnia 2009 r. jest organizatorem szkoleń i konferencji dla branży cmentarno-pogrzebowej, w których uczestniczą poza zarządcami i administratorami cmentarzy (komunalnych jak i wyznaniowych) także przedstawiciele lokalnych władz zainteresowanych problematyką (do dnia 31.12.2013) r zostało przeszkolonych 687 osób  w tym 286  osób  posiadających Licencję Zarządcy Nieruchomości).  W latach 2009 - 2013 współpracowałem z włoskimi firmami funeralnymi; GEM-Matthews, SPAF i PILATO. Jestem przedstawicielem handlowym czeskiego producenta pieców kremacyjnych TABO-CS . Zdjęcia i relacje z imprez które organizowałem lub w których uczestniczyłem można zobaczyć i przeczytać o nich na mojej stronie  a także w miesięczniku KULTURA POGRZEBU . Moje zdjęcia ilustrują VIII Edycję Katalogu Pogrzebowego  FUNERALIA  wydawanego przez pana Andrzeja Dzierżanowskiego, największego znawcy branży funeralnej w Polsce, z którym bardzo ceniłem sobie znajomość.  W pierwszej edycji Targów Techniki Cmentarnej i Usług Pogrzebowych  Necropolis-Expo  organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie  w dniach 8-10.10.2010 r. moja firma była współpracownikiem merytorycznym
Od 1 lipca 2013 roku pełnię funkcję Dyrektora Zarządzającego  Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
W dniu 27.03.2014 roku w Nieborowie na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w tajnym głosowaniu zostałem wybrany na Prezesa Zarządu.
Od 1 lipca 2014 roku do do końca 2020 r. pełniłem obowiązki Redaktora Naczelnego a od 1 stycznia 2021 r . Redaktor Naczelny   wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe Dwumiesięcznika Funeralnego MEMENTO.
Od 16 marca 2018 roku do września 2022 roku wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa Wola . Od września Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSPSBHP Oddziała Warszawa Wola.

 Mimo, iż nie jest wymagane przez prawo  PHU KRZYSZTOF posiada ubezpieczenie OC związane z
 prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności
a także ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności prac lub usług.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zawiadamia, że instytucja szkoleniowa:
 PHU KRZYSZTOF została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00380/2010

Wydział Wyceny i Rynku Nieruchomości Departamentu Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje o dokonaniu aktualizacji wykazu zgłoszonych do Ministerstwa Infrastruktury programów kształcenia mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami  oraz zarządców nieruchomości.
Firma PHU KRZYSZTOF - Numer 496 Kod organizatora doskonalenia zawodowego

Firma PHU KRZYSZTOF jest członkiem Stowarzyszenia Instytucji Szkoleniowych

Krzysztof Wolicki jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Krzysztof Wolicki jest członkiem honorowym Virginia Funeral Directors Association

Krzysztof Wolicki jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Krzysztof Wolicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Firma PHU KRZYSZTOF jest członkiem międzynarodowej organizacji FIAT-IFTA

 

Wszystkie zdjęcia publikowane na mojej stronie internetowej podlegają Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

Kopiowanie oraz powielanie dozwolone pod warunkiem podania autora zdjęć (imię i nazwisko)  jak i (źródła) strony internetowej z której zostały skopiowane. Prawie wszystkie zdjęcia zamieszczone są mojego autorstwa, chyba że pod zdjęciem jest podpisany inny autor.