Top menu

Wojciech Krawczyk 1951-2009

16 lutego mijają trzy lata od chwili gdy odszedł na zawsze Wojtek Krawczyk. Pasjonat branży funeralnej, redaktor naczelny najpierw Przeglądu Funeralnego a następnie miesięcznika i dwumiesięcznika MEMENTO. 

Współorganizator i pierwszy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego i Administratorów Cmentarzy. Poniżej zamieszczam okładki wszystkich Przeglądów Funeralnych i MEMENT które ukazały się pod kierownictwem i redakcją Wojtka.

Przegląd Funeralny   1995 -1996

   

Miesięcznik Funeralny MEMENTO  1996 - 1998

     

 Dwumiesięcznik Funeralny MEMENTO  2000 - 2008