Top menu

GEMMatthews składa odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 27 stycznia 2012 r. Adwokat Agnieszka Federowicz-Gałczyńska reprezentująca interesy włoskiej firmy GEMMatthews International S.r.l. z siedzibą w Udine złożyła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie

ODWOŁANIE wobec treści ogłoszenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu, opublikowanego w dniu 17 stycznia 2012 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S10 17/01/2012 13934-2012-PL) a dotyczącego przetargu „Usługi w zakresie postawienia nowego pieca kremacyjnego nr 3 oraz remontu generalnego pieca kremacyjnego nr 2 w krematorium mieszczącym się na terenie cmentarza komunalnego Oddział Psie Pole we Wrocławiu .”

  Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie postanowień ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
1) art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art.22 ust. 4 w zw. Z ust 1 PZP poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie i opisanie warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu zamawiającym SIWZ opublikowanym w dniu 17 stycznia 2012 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców.

Odwołanie.pdf 327,22 kB