Top menu

Opis pieca

1.  OPIS  ORAZ  FUNKCJE  URZĄDZENIA

1.1.  PIEC  KREMACYJNY

Nasze piece kremacyjne dostarczane są bądź do montażu w miejscu przeznaczenia (STANDARD) albo w postaci jednolitego bloku zmontowanego przez producenta (MONOBLOK). Istnieje możliwość  usytuowania ich na 1 lub 2 poziomach, dla nowego krematorium polecamy usytuowanie pieca MONOBLOK na 1 poziome. )

Ofertowane piece kremacyjne należą do najbardziej nowoczesnych i ekologicznie najodpowiedniejszych urządzeń w swoim rodzaju. Nowoczesna konstrukcja stanowi rezultat wieloletnich doświadczeń firmy i łączy w sobie nowoczesne podejścia konstrukcyjne wraz z efektywnym sterowaniem cyfrowym. Gwarantuje optymalne spalanie zwłok bez dymu, zapachu i bez wytwarzania substancji szkodliwych.

Główną  częścią  pieca jest komora spalania, w której w sposób sterowany i w określonych warunkach następuje spopielenie trumny ze zwłokami. Do komory spalania wtłaczane jest powietrze pierwotne, które powoduje intensywny ruch wirowy.

W piecach kremacyjnych wykorzystano przede wszystkim palniki gazowe, przy czym zastosować można również  palniki olejowe. W tym przypadku należy liczyć się z koniecznością dodatkowego wyposażenia w gospodarkę olejową.

Spaliny wytwarzane podczas procesu spalania prowadzone są do komory dopalania, w której dopalają się substancje palne z powietrzem wtórnym przy odpowiednio wysokiej temperaturze i równoczesnej kontroli składu atmosfery za pomocą sondy tlenowej. Zawartość  tlenu utrzymywana jest na poziomie niezbędnym dla optymalnego spopielenia. Spaliny utrzymują się w labyryncie komory dopalania dla całkowitego spalenia wszystkich szkodliwych substancji organicznych.

Proces spalania sterowan jest przes komputer sterowniczy.

Układ regulacji

Na powierzchni czołowej pieca od strony obsługi znajduje się komputer o specjalnej konstrukcji przystosowanej do wymagań spopielania zwłok. 

Wszystkie wielkości robocze podczas procesu spalania regulowane są przez komputer PLC za pomocą specjalnego programu. Tablica sterownicza komputera odznacza się prostym i przejrzystym układem, co ułatwia obserwację i kontrolę poszczególnych danych. Urządzenie umożliwia wykorzystanie różnych programów dla zwłok różniących się ciężarem. W razie potrzeby układ regulacji umożliwia przejście od sterowania automatycznego na sterowanie ręcznego i odwrotnie.

Wrota pieca oraz układy regulacji odciągu spalin przystosowane są, na wypadek przerwania zasilania prądem z sieci publicznej, również do sterowania ręcznego.

 

Schemat pieca kremacyjnego

1.  Drzwi wsadowe
2.  Wymurówka 
3.  Powietrze wtórne 
4.  Wymiennik komory głównej
5.  Powietrze pierwotne komory dopalającej
6.  Drzwiczki  manipulacyjne 
7.  Konstrukcja stalowa
8.  Przestrzeni ochładzania prochów
9.  Ruszt
10. Popielnik

11.  Podłoga pieca
12.  Sonda tlenowa
13.  Pulpit komputera
14.  Pirometr
15.  Pirometr 
16.  Palnik główny 
17.  Palnik dopalający
18.  Doprowadzenie gazu
19.  Powietrze tercjalne
 

Rozszerzone wyposażenie hardwarowe i programowe systemu sterowniczego pieca kremacyjnego:

Oferowane piece są wyposażone nowoczesnym numerycznym systemem sterowniczym. Już w wykonaniu standardowym można włożyć aż 9 różnych programów. Dalszym wyposażeniem jest jednostka pamięciowa, przeznaczona do zbierania danych eksploatacyjnych, której pojemność umożliwia biężacą archiwację przebiegu wszystkich mierzonych wartości i położeń członów aktywnych przez okres kilku tygodni z automatyczną aktualizacją.

Wartości ułożone do pamięci systemu można wywoływać i interpretować w  formie numerycznej lub graficznej.

W wersji rozszerzonej system umożliwia przy wykorzystaniu internetu lub modemu i zdalną transmisję danych po liniach telefonicznych (lub bezprzewodowych), włącznie  z możliwymi ingerencjami do programu sterowniczego oraz kontrolę specjalisty firmy  bezpośrednio z Ołomuńca, tak samo i periodyczne sprawdzanie informacji wymaganych przez Klienta oraz ich archiwizację praktycznie przez nieograniczony czas (bez niezbędnej obecności specjalisty naszej firmy w krematorium Klienta). Umożliwia również eksploatującemu za pomocą specjalnego programu (dostawa zgodnie z wymaganiami Klienta) realizację transferu danych do  komputera PC, ich ocenę i archiwizowanie.

 

1.2.  WYPOSAŻENIE  PIECA  KREMACYJNEGO

Urządzenia wprowadzajace

Do pieca kremacyjnego dostarczane jest  urządzenie wprowadzajace  typu S-55 lub typu S-140. Model S-55 przeznaczony jest dla pieca kremacyjnego usytuowanego na dwu poziomach. Model S-140 natomiast dla pieca jednopoziomowego. Urządzenie to przesuwa się  po szynach, co gwarantuje precyzyjne wsadzenie trumny do pieca. Ruch pionowy urządzenia powoduje wbudowany element elektrohydrauliczny. Wrota pieca sterowane są z pulpitu urządzenia wsadowego. Połączenie pomiędzy tym ostatnim i układem sterowania pieca umożliwia kabel prowadzony przez fundament. W skład dostawy urządzenia wchodzą również szyny zamocowane do fundamentu. Wykończenie powierzchni pomiędzy szynami wykonane jest za pomocą wykładziny podłogowej, takiej samej, jak w reszcie pomieszczenia.

Młynek do obróbki popiołu

Młynek do obróbki popiołu ZUP-1-O  wyposażona jest w układ odsysania. Działa na zasadzie młyna kulowego, z którego popiół spada wprost do urny,  umieszczonej wewnątrz.  Przedmioty metalowe pozostają w pojemniku na popiół, który funkcjonuje również jako naczynie przemiałowe maszyny. Urządzenie to znajduje się w dźwiękoszczelnej podwójnie metalowej obudowie.

Umieszczenie maszyny do obróbki popiołu poza właściwym piecem umożliwia uzyskiwanie delikatnego prochu. Oprócz tego w sposób zasadniczy ułatwia manipulację z popiołem pod koniec cyklu spalania, ponieważ nie wymaga uprzedniego usuwania przedmiotów metalowych, które jest stosunkowo uciążliwe.

1 urządzenie ZUP-1-O można użyć dla 2 lub więcej pieców.

2.  CHARAKTERYSTYKI  TECHNICZNE  I  EKOLOGICZNE 

Gatunek pieca:      TSM-MONOBLOK  TSM-11PO/S-120

Konstr. wykonanie:    jednopoziomowe                                           

Rozmiary pieca: 

szerokość - 2 030 mm
wysokość - 3 210 mm
długość    - 3 700 mm
Waga pieca cca 13 000 kg + wymurowany odciąg boczny

Wydajność  linii kremacyjnej:

Wydajność zależna jest od reżymu eksploatacji oraz od warunków eksploatacji konkretnego krematorium. Ogólnie można wydajność za rok określić następująco;

eksploatacja  8 godz. dziennie, 5  dni w tygodniu ………… cca  1 750  kremacji

eksploatacja 16 godz. dziennie, 5  dni w tygodniu ………… cca  3 500  kremacji

eksploatacja 24 godz. dziennie, 5  dni w tygodniu ……….... cca  5 200  kremacji

Paliwo:  rodzaj:  gaz ziemny,  wartość  opałowa 33,5 MJ/m3N

  (zastosowanie lekkiego  oleja opałowego lub propan jest możliwe według konkretnej sytuacji)

System ogrzewania:  2 szt. palników automat. ECLIPSE ThermJet (gaz ziemny)

    (1 szt. palnik główny  i 1 szt. palnik do komory dopalania spalin)  

Moc palników maksymalna:  komora główna - palnik TJ 100:  300 kW

                                                       komora dopalania - palnik TJ 100:  300 kW

Moc całkowita 1 pieca maksymalna:

    zainstalowana:   600 kW, tj. 65 m3n/godz. gazu ziemnego    

Zużycie paliwa:            

Zużycie paliwa jest bardzo zależne od trybu pracy. Jest ono tym mniejsze, im większa jest liczba spopieleń idących po sobie bez odstawiania i późniejszego rozgrzewania pieca do parametrów eksploatacyjnych. Orientacyjnie przy przeciętnej pracy pieca zużycie gazu na 1 kremację wynosi około 20 do 25 m3.

Funkcje systemu sterowniczego oraz przebieg kremacji:

Sterowanie procesem kremacji:  1) automatyczne (komputer pieca)

                                                      2) ręczne (w praktyce niezwykle rzadka)

Zwykły reżym eksploatacyjny jest w pełni zautomatyzowany, sterowany przez komputer, system umożliwia przejście do reżymu ręcznego i na odwrót.

Śledzenie pracy pieca i zapis danych o przebiegu kremacji:

1) przedstawianie danych o przebiegającej kremacji na  pulpicie sterowniczym komputera   

2) zbieranie danych eksploatacyjnych do jednostki pamięciowej z automatyczną aktualizacją

     3) możliwosć archiwizacji do komputeru PC klienta

Reżym eksploatacyjny:   Urządzenie można eksploatować w reżymie ciągłym 24 godzin na dobę z wykorzystaniem reżymu sterowania przez komputer, -bez konieczności ręcznego wchodzenia do zaprogramowanego cyklu kremacji.

Temperaturę:    - w komorze głównej:    cca  750 – 1 000 oC

                                            - w komorze dopalania spalin:   min. 850 – 1 000 oC

W ymogi na doprowadzenie energii do 1 pieca:

Prąd elektryczny:  12 kW, TN-S 3/N/PE  AC, 400/230 V, 50 Hz,

Gaz ziemny:   DN 50,  PN 5 – 10 kPa (ciśnienie mierzone przy wlocie do pieca)

Warunki ekologiczne pieców:

Dotrzymanie parametrów emisyjnych w następującej ilości:

- substancje stałe      -  50mg/m³

- tlenki azotu wyrażone jako dwutlenek azotu NO2                    - 180mg/m³

- tlenek węgla CO                                                                   - 100mg/m³

- związki organiczne wyrażone jako całk.węgiel pierw.C             -  15mg/m³

- związków gazowych chloru wyrażone jako HCI                       -  30mg/m³

- związków gazowych chloru wyrażone jako HF                       -   30mg/m³

Wyżej podane limity emisyjne rozumiane są przy normalnych warunkach (101,32 kPa, 0º C) przy referencyjnej zawartości tlenu 17% obj., w stanie suchym.

3.  SPECYFIKACJA  ORAZ  CENA  DOSTAWY TECHNOLOGII KREMACYJNEJ

W załączniku podajemy przykłady - możliwe warianty zestawienia przestrzennego technologii. Rozwiądzania  tylko orientacyjne, rozwiązanie konkretne każdej instalacji i zakres dostawy naszej firmy jest indywidualne, zgodnie z warunkami lokalnymi i wymaganiami Klienta.

3.1.  Specyfikacja  dostawy  1  linii  kremacyjnej

1 szt   piec kremacyjny MONOBLOK (typ TSM-11PO/S-120),  PLC system sterowniczy, wyposażenie softwarowe, komputer przygotowany do podłączenia modemu transmisji danych, system regulacyjny spalin, HW i SW do archiwizacji parametrów spalania, piec włącznie z zestawem środków manipulacyjnych i wentylatorem piecowym;

1 szt  urządzenie wsadowe S-140  z torem;

1 szt  urządzenie z odsysaniem do obróbki popiołu ZUP-1-O;

1 szt  komin z materiału nierdzewnego z ejektorem i wentylatorem ejektorowym, wysokość łączna od podłogi około 6-7 m.

4. GWARANCJE

4.1.   Gwarantujemy bezawaryjne  eksploatację na okres 24 miesięcy.

4.2.  Gwarantujemy, iż zawartość substancji szkodliwych w wydalanych spalinach będzie spełniać wymagania  przepisów sanitarnych Polski.

4.3.   Nasza firmy gwarantuje trwały serwis, przeprowadzany przez pracowników firmy po  upływie umownie ustalonego okresu gwarancyjnego, dostawę wymaganych części   zamiennych, okresowe szkolenia obsługi pieców, pomoc techniczną, oraz inne usługi   według życzenia klienta.     

5.  NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNA, OBSŁUGA PIECA, SZKOLENIA PERSONELU KREMATORIA

Podczas obsługi nowoczesnego pieca kremacyjnego naszej firmy, sterowanego komputerem, jedyna czynność obsługi sprowadza się do wprowadzenia trumny do pieca, po zakończeniu procesu kremacji przesunięciu popiołu ze spodu pieca do przestrzeni chłodniczej pieca, gdzie ochłodzony popiół spada do popielnika i w przemieszczeniu popielnika do urządzenia obróbki popiołu. Proces kremacji przebiega automatycznie, bez ingerencji obsługi.

Z punktu widzenia eksploatacyjnego do obsługi dwu linii kremacyjnych naszej firmy wystarczy podczas zmiany jeden pracownik obsługi. Obsługa pieca może wykonywać i niektóre dalsze czynności, jak na przykład prace administracyjne, odbiór trumien, prace konserwacyjne itp.

Specjaliści firmy w fazie końcowej wprowadzania urządzenia w ruch i podczas ruchu próbnego przeszkolą obsługujący personel. Na życzenie Klienta można zapewnić wyszkolenie obsługi pieca i w niektórym z istniejących krematoriów wyposażonych technologią naszej firmy.

Do każdej linii kremacyjnej dostarczamy szczegółowe Instrukcję obsługi oraz Księgę rewizji gazowego urządzenia odbiorczego , włącznie z odpowiednimi rewizjami i dokumentami.