Top menu

Krematoria w Europie

Poniżej zamieszczam tabelkę z podaniem ilości krematoriów w państwach europejskich

Kraj

Liczba mieszkańców

Ilość krematoriów

Szwecja

9.031.081

68

Dania

5.468.120

32

Holandia

16.570.613

69

Wielka Brytania

60.776.238

251

Finlandia

5.238.460

21

Szwajcaria

7.554.661

27

Hiszpania

40.448.191

109

Czechy

10.228.744

27

Luksemburg

480.222

1

Francja

60.876.136

119

Niemcy

82.400.996

144

Estonia

1.315.912

2

Austria

8.199.783

10

Węgry

 9.981.334

12

Belgia

10.392.226

11

Słowenia

 2.009.245

2

Włochy

58.147.733 

52

Irlandia

4.109.086

3

Słowacja

5.447.502

3

Łotwa

2.259.810

1

Portugalia

10.642.836

4

Litwa

 3.575.439

1

Polska

38.518.241

65

Grecja

10.706.290

1