Top menu

2010.11.26 Cmentarz Komunalny w Koszalinie

Przestawiam relację fotograficzną z wizyty na cmentarzu komunalnym w Koszlinie, kierowanym przez pana Waldemara Kępkę 

Zarys historii cmentarza