Top menu

2010.09.28 Zakład Pogrzebowy MEMENTO. Stalowa Wola

Cmentarz  Komunalny w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Ofiar Katynia 59, w południowo - zachodniej części miasta, otoczony lasami. Został otwarty w 1944 roku. Dotychczas pochowano ponad 15 tysięcy zmarłych. W latach 1970 na cmentarzu został wzniesiony dom pogrzebowy z kaplicą, pełniący swe funkcje do dziś, przebudowany w latach 2005-2006. Na terenie cmentarza znajduje się mauzoleum, wzniesione ku czci mieszkańców miasta, poległych w walce z okupantem. Od 1992 roku administratorem cmentarza jest MEMENTO Zakład Pogrzebowy sp. z o.o. w skład zarządu spółki wchodzą: Zdzisława Banaczyk - prezes firmy oraz Piotr Banaczyk - zastępca prezesa, jest to spółka rodzinna, która świadczy także kompleksowe usługi pogrzebowe.
Od roku 2003 cmentarz został wyposażony w system komputerowy ewidencji zmarłych i grobów, pozwalający między innymi na szybką lokalizację grobu. W 2009 roku została uruchomiona internetowa wyszukiwarka grobów.