Top menu

2010.07.30 - Cmentarz Wojenny Żołnierzy Polskich i Radzieckich w Baligrodzie

  Początki cmentarza wojennego w Baligrodzie datuje się na lata 1945 -1947. Założony został przez żołnierzy i oficerów 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich stacjonujących w tym czasie w Baligrodzie. Na cmentarzu chowano żołnierzy wymienionego pułku i Dywizji KBW, Grupy Manewrowej WOP oraz 16 Pułku Piechoty, którzy zginęli w tym czasie w walkach z bandami UPA. 
  W roku 1953 poszerzono cmentarz w wyniku ekshumacji zwłok żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w czasie walk z hitlerowskim okupantem w powiatach leskim, ustrzyckim i krośnieńskim. 
  Przy wejściu na brzozowym krzyżu widnieje napis: „Przechodniu, spójrz na ten krzyż, żołnierze polscy wznieśli go wzwyż, ścigając faszystów, przez lasy, góry i skały, dla Ciebie Polsko i twojej chwały”.