Top menu

VIII Konferencja Zarządców i Administratorów Cmentarzy za nami

W VIII Konferencji Zarządców i Administratorów Cmentarzy zorganizowanej w Centrum Kongresowym Ossa**** pod Rawą Mazowiecką udział wzięły 53 osoby

Cieszy mnie fakt iż powiększa się grono osób zainteresowanych ofertą szkoleniową mojej firmy, skierowaną dla osób zarządzających i administrujących cmentarzami zarówno komunalnymi jak i wyznaniowymi.

Konferencję jak każde spotkanie organizowane przeze mnie rozpoczęło przedstawienie się uczestników, każdy powiedział kilka słów o sobie jak i firmie którą reprezentuje.

Pierwszym wykładowcą była pani dr inż. Anna Długozima z Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie która w trakcie bardzo ciekawego wykładu ilustrowanego zdjęciami przedstawiła „Współczesne tendencje w zakresie projektowania i zarządzania cmentarzami w Polsce i na świecie”

Następnie trzej panowie z Firmy GeoCmentarz zaprezentowali Mapowy System Zarządzania Cmentarzem jako nowoczesne narzędzie administratora cmentarza.

Andrzej Sumisławski – dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie zarządzający największym obszarowo w Polsce a trzecim w Europie Cmentarzem Centralnym w Szczecinie przedstawił problemy z zakładaniem nowego cmentarza. Temat ten kontynuowała Adam Sokołowski kierownik Cmentarza Miejskiego w Białymstoku w wykładzie „Zakładanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych – prawo i praktyka”. Kolejnym prelegentem był ksiądz dr Piotr Zamaria dyrektor Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu, który przedstawił problematykę zarządzania zabytkowym cmentarzem parafialnym. Piotr Banaczyk prezes spółki MEMENTO ze Stalowej Woli zapoznał zebranych ze sposobem administrowanie cmentarza komunalnego.

Ostatnim wykładowcą był znany większości uczestników z poprzednich szkoleń i konferencji ks. dr hab. Aleksander Sobczak z tematem „Regulamin na cmentarzu – Potrzeba, konieczność czy obowiązek ?.

W trakcie szkolenia można było zaprezentować i zareklamować swoje wyroby lub firmę i tak Tomasz Salski współwłaściciel firmy BONGO wręczył zebranym parasolki z logiem firmy oraz długopisy i breloczki (trumienki) a także cieszące się dużym zainteresowaniem napoje energetyczne w puszce z napisem „BONGO przeniesie do raju”. Firma JAKÓBCZAK z Sulejówka szyjąca odzież dla pracowników firm pogrzebowych jak i zmarłych przekazała dla zainteresowanych foldery zrobiła to także firma MESTO ze Skierbieszowa produkująca trumny w szerokiej gamie.

Ciekawy sposób na reklamę znalazł jeden z uczestników konferencji, Grzegorz Bartoszek przedstawiciel niemieckiej firmy Kuhlmann Cars który na konferencję przyjechał karawanem pogrzebowym wzbudzając duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji a także gości hotelowych.

Na prośbę uczestników wprowadziłem na swojej stronie internetowej zakładkę Wyroki i orzeczenia sądowe gdzie można będzie zamieszczać wyroki sądowe dotyczące zarządzania i administrowania cmentarzami.

Na zakończenie każdy z uczestników Konferencji otrzymał Certyfikat potwierdzający swój udział a także otrzymał zaświadczenie o ukończeniu Kursu specjalistycznego „Zarządzanie i administrowanie cmentarzami”  Program Kursu został zgłoszony do  Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej gdzie otrzymał numer  8005 programu kształcenia zawodowego.

Z ankiet zebranych od uczestników konferencji wynika, iż ocenili oni bardzo wysoko poziom przygotowania jak i przebiegu konferencji. 

FOTOREPORTAŻ