Top menu

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych . Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687. Tekst zamieszczam w zakładce Prawo Funeralne