Top menu

Zapraszam na IV-tą Konferencję Zarządców i Administratorów Cmentarzy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2010 roku (piątek) o godz. 11.00  w Speake′r Corner, Hala nr 3 na  terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu, rozpocznie się Czwarta Konferencja Zarządców i Administratorów Cmentarzy, 

mająca na celu poza nabyciem wiedzy teoretycznej podczas wykładów, także wymianę doświadczeń nabytych podczas zarządzania i administrowania cmentarzami. Konferencja odbywa się w ramach Targów Techniki Cmentarnej i Usług Pogrzebowych NECROPOLIS EXPO