Top menu

2013.03.12 - XVI Targi BHP. Katowice

Targi BHP – 12-14 marca 2013

W dniach 12 – 14 marca 2013 r. w Centrum Targowym FairExpo odbyła się 16. edycja Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BHP 2013.

Ponad 50 wystawców z Hiszpanii, Holandii, Litwy, Szwajcarii i Polski zaprezentowało przekrojową i różnorodną ofertę sprzętu, urządzeń i elementów oraz sprawdzonych rozwiązań wykorzystywanych w sektorze BHP. Wśród oferty targowej były m.in. sprzęt dla branży przemysłowej, monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno-pomiarowa, oznankowanie i instrukcje bhp i ppoż, sprzęt i urządzenia pożarnicze, zabezpieczenie przeciwpożarowe, systemy alarmowe i do wczesnego wykrywania gazu i dymów, sprzęt i urządzenia ratownicze, środki transportu, łączności i sygnalizacji, zabezpieczenia zabezpieczeń poddozorowych, odzież ochronna, sprzęt zabezpieczający przed upadkami, sprzęt do dźwigania i podnoszenia, sprzęt ochronny różnego typu, zautomatyzowany systemy składowania towarów, maszyn i urządzeń usprawniających procesy produkcyjne, narzędzia, obuwie ochronne i przemysłowe, ocieplacze oraz środki przeznaczone do ochrony indywidualnej.

Nie zabrakło wystawców oferujących doradztwo i szkolenia, państwowych instytucji BHP oraz wystawców branżowych. Wśród nowości produktowych znalazły się m.in. but militarny 2007 ze skóry nabukowej, klasy S3 bez elementów metalowych, półmaska filtrująca MP 22/2 do ochrony układu oddechowego, słupy z tworzywa sztucznego typu Rambowl, a po raz pierwszy na targach branżowych w Polsce zaprezentowała się firma TERRAX, producent odzieży roboczej, obuwia i dodatków CanadianLine, Terratrend Job, TT Job Revolution, Terraflex.

Targi obfitowały w specjalistyczne konferencje i szkolenia, pokazy ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, pokazy cięcia bezpiecznymi nożami, pozorowane wypadki w pracy.

Wystawa skierowana była do specjalistów i ekspertów BHP, a także producentów, hurtowników, dystrybutorów odzieży i materiałów ochronnych, kadry szkoleniowej, studentów oraz uczniów szkół o profilu bezpieczeństwa pracy.

Honorowy patronat objęli: Państwowa Inspekcja Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP oraz Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej.

Liczną grupę odwiedzających stanowili wykładowcy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy z Radomia oraz obecni jak i byli studenci tej uczelni.