Top menu

Ustawa z dnia 17 marca 1932

Dz.U. 1932 nr 35 poz. 359 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.

Zamieszczam poniżej tekst uchylonej już ustawy, która była bazą do stworzenia ustawy w 1959r