Top menu

Szkolenie w Szczecinie - 10.06.2011

Na czwartym szkoleniu z cyklu "Prawo do grobu. Aspekty formalno-prawne " tym razem zorganizowane w Hotelu JULIAN przy ul. Weleckiej 1 w Szczecinie uczestniczyło dwadzieścia dziewięć osób. Relacja fotograficzna.

Reprezentujących zarządców i administratorów cmentarzy a także osoby z urzędów miast sprawujących nadzór nad cmentarzami. W trakcie rozmów prowadzonych wśród uczestników większość poparła ideę utworzenia Izby Gospodarczej zrzeszających wyłącznie zarządców i administratorów cmentarzy a także urzędy miast i gmin sprawujących nadzór nad nimi, deklarując równocześnie pomoc w pracach.
 Być w Szczecinie i nie odwiedzić Cmentarza Centralnego - niemożliwe. Po szkoleniu kilkuosobową grupkę po cmentarzu oprowadzała niezastąpiona Marysia Michalak. Dzięki Ci Marysiu.