Top menu

Częstochowski Cmentarz Komunalny w plebiscycie na Człowieka i Wydarzenie 25-lecia

„Gazeta Wyborcza” w zasięgu częstochowskim oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.czestochowa.gazeta.pl ogłosiła Plebiscyt na wyłonienie w drodze głosowania 10 (dziesięciu) osób oraz 10 (dziesięciu) wydarzeń najważniejszych dla miasta i regionu w okresie 1989-2014.

Pośród pół setki nominowanych w plebiscycie na Człowieka i Wydarzenie 25-lecia wolnej Polski znalazł się też Częstochowski Cmentarz Komunalny kierowany przez dyrektora Jarosława Wydmucha. Cmentarz jest   wymieniany w katalogach polskiej architektury jako jedyny obiekt z Częstochowy zbudowany po 1989 r. Więcej informacji o cmentarzu na stronie internetowej www.ck-czestochowa.p
 
 Oddajmy swój głos na Częstochowski Cmentarz Komunalny na stronie internetowej gazety www.czestochowa.gazeta.pl   do dnia 3 lutego 2014 roku.

W 2011 roku w plebiscycie zorganizowanym przez "National Geographic Traveler" "Siedem cudów Polski. Polska jest najfajniejsza" Cmentarz Centralny w Szczecinie zajął piąte miejsce i zakwalifikował się do siedmiu cudów Polski.