Top menu

Planowane

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W chwili obecnej część szkoleń jest realizowana wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym

a informacje o nich można znaleźć na stronie http://polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl/pl/Szkolenia/Planowane

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Choć prawo mamy jedno to interpretacji wiele, szkolenie ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie bądź rozwianie wątpliwości odnośnie zarządzania i administrowania cmentarzami zarówno komunalnymi jak i wyznaniowymi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Podaję tematy szkoleń które możemy przeprowadzić także w formie zamkniętej dla pracowników Państwa Firmy

♦  Grób jako robota budowlana - aspekty formalno-prawne. 
♦  Zieleń na cmentarzach. 
♦  Prawo do grobu - aspekty formalno-prawne. 
♦  Prawo Budowlane w procesie budowy, rozbudowy, remontów i eksploatacji cmentarzy. 
♦  Solidne przygotowanie do procedur w zamówieniach publicznych. 
♦  Etyka przy świadczeniu usług cmentarno-pogrzebowych. 
♦  Zarządzanie i administrowanie cmentarzem
♦  Także każdy temat który Państwa będzie interesował

Kadra szkoleniowa składa się z osób posiadających tytuły naukowe doktora jak i profesora.

 _____________________________________________________________________________
 Przewiduję także jedno i wielodniowe szkolenia dla zarządców i administratorów cmentarzy, przedsiębiorców pogrzebowych oraz  pracowników średniego szczebla a także kadry kierowniczej zarówno prywatnych firm funeralnych jak i spółek komunalnych.
 
 Pytania, zgłoszenia wstępne, ewentualne uwagi proszę kierować na adres mailowy  biuro@krzysztof.waw.pl