Top menu

2011.06.10 Szczecin

Na czwartym szkoleniu z cyklu "Prawo do grobu. Aspekty formalno-prawne" tym razem zorganizowane w Hotelu JULIAN, w Szczecinie uczestniczyło dwadzieścia dziewięć osób reprezentujących zarządców i administratorów cmentarzy a także osoby z urzędów miast sprawujących nadzór nad cmentarzami.
Być w Szczecinie i nie odwiedzić Cmentarza Centralnego - niemożliwe. Po szkoleniu kilkuosobową grupkę po cmentarzu oprowadzała niezastąpiona Marysia Michalak. Dzięki Ci Marysiu.