Top menu

Sąd Najwyższy

 

Wyrok z dnia 7 czerwca 2001 r., III CKN 406/00
Zawarcie z zarządem cmentarza umowy o wybudowanie grobu murowanego w miejsce stałego grobu ziemnego powoduje wygaśnięcie uprawnień do grobu ziemnego