Top menu

2006.04.27 Członkowie amerykańskiego Stowarzyszenia VFDA w Krakowie

W ramach podróży po Europie, 27.04.2006 roku pilotowana przez Piotra Godlewskiego kilkunastoosobowa grupa przedsiębiorców pogrzebowych ze stanu Wiginia w USA a zrzeszona w VFDA (Virginia Funeral Directors Association) zwiedziła zabytkowy krakowski Cmentarz Rakowicki a także Prądnik Czerwony. Zagranicznych gości  - wśród których znajdowali się prezydenci VFDA: urzędujący Larry W. Hemenway oraz elekt Robert H. Johnson - pilotował Piotr Godlewski przedsiębiorca pogrzebowy z Warszawy
Poniżej przedstawiam relację fotograficzną z wizyty.