Top menu

I. Targi MEMENTO

Początek Targów MEMENTO przypada na rok 2000.  

Pierwsze impreza odbyła się w Czosnowie k. Warszawy a zorganizowane staraniem Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego i Administratorów Cmentarzy, Centrum Kompozytów „Bella”
 i Duszpasterstwa Środowiskowego. Wzięło w nich udział osiemnastu wystawców krajowych i czterech zagranicznych, a sprzęt i akcesoria pogrzebowe oraz urządzenia techniki cmentarnej obejrzało blisko tysiąc reprezentantów zakładów ostatniej posługi i administratorów cmentarzy. Wystawa, w której otwarciu uczestniczył Kardynał Józef Glemp Prymas Polski stała się dużym wydarzeniem handlowym i edukacyjnym, a także medialnym. Wszyscy wystawcy bez wyjątku podkreślali sprawną organizację targów oraz ich opłacalność komercyjną. Ogromne znaczenie dla powodzenia targów miało też bliskie sąsiedztwo stolicy i środowisk opiniotwórczych. Zapewniło to rozgłos społeczny nie tylko wystawie, ale również zwróciło uwagę na problemy i specyfikę funkcjonowania sektora pogrzebowo – cmentarnego; brak nowego ”prawa funeralnego”, nowoczesne urządzenia, akcesoria, techniki i technologie stosowane przez firmy i instytucje ostatniej posługi, sprawy etyki, „poprawności” ceremoniałów pochówkowych, wreszcie status społeczny pracowników branży pogrzebowej i cmentarnej. Targi „Memento” spełniły też swą rolę integracyjną, jako przedsięwzięcie o wysokiej wiarygodności, wykreowane przez instytucje i firmy związane środowiskiem przedsiębiorców pogrzebowych i administratorów cmentarzy.