Top menu

2010.09.14 Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu

Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu – mieści się przy ulicy Bolesława Limanowskiego 72. Został założony w 1812 lub w 1813 na gruntach podarowanych przez niejakiego Łodwigowskiego, obywatela miasta Radomia. Jest to miejsce pochówku zasłużonych dla oświaty i kultury polskiej oraz powstańców i żołnierzy walczących o wolną Polskę.
Cmentarz wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 248/A/84 z 20 marca 1984 r.
Jesienią 1994 r.grupa radomian, reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, doprowadziła do utworzenia Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego 72 w Radomiu, zarejestrowanego w Sądzie Wojewódzkim pod taką nazwą w kwietniu 1995 r. Komitet postawił sobie za najważniejszy cel rozbudzenie wśród społeczności miasta zrozumienia dla historycznych, kulturowych i artystycznych wartości, które tkwią w dawnych kamiennych i żeliwnych pomnikach nagrobnych.
Cmentarzem zarządza dyrektor ks. dr Piotr Zamaria