Top menu

2006.05.18 - Cmentarz Komunalny we Wrocławiu - Oddział Grabiszyn

Cmentarz Komunalny we Wrocławiu Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333, administrowany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych zlokalizowany przy placu Strzeleckim 19/21 a kierowanym przez dyrektor Zofię Kluszycką.