Top menu

To już IX Konferencja organizowana przez PHU KRZYSZTOF

"Portret trumienny jako nośnik pamięci narodowej"  to temat przewodni IX Konferencji branży usług cmentarno-pogrzebowych którą organizuje Firma szkoleniowa PHU KRZYSZTOF. Konferencję zaplanowaliśmy w Sali Portretu Trumiennego Międzyrzeckiego Muzeum

Referaty wygłoszą min. Andrzej Kirmiel - dyrektor Międzyrzeckiego Muzeum im. Alfa Kowalskiego - Staropolski obrządek pogrzebowy, dr Lech Malinowski, historyk, dziennikarz - Nagrobki jako forma kultury materialnej na nekropoliach Europy oraz prof. dr hab Anna E. Kubiak z Instytutu Filozofii i Socjologi Polskiej Akademii Nauk wygłosi referat Od portretów trumiennych do zindywidualizowanych pogrzebów humanistycznych. Wyzwania branży pogrzebowej 

*