Top menu

Szkolenie - Podatek VAT w 2013 r. w branży cmentarnej i pogrzebowej

uchwalone zmiany, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy (we współpracy z MDDP Akademia Biznesu).

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2013 roku (wtorek w godz. 10.00 – 16.00) w siedzibie MDDP Akademia Biznesu przy ul. Domaniewskiej 39A (Biurowiec Horizon Plaza), klatka B, V lub X piętro) w Warszawie, odbędzie się szkolenie

Podatek VAT w 2013 roku w branży cmentarnej i pogrzebowej
uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo.

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT w branży cmentarno-pogrzebowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r., jak również która wejdzie od dnia 1 stycznia 2014 r. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na nowelizację przepisów, która posiada charakter fundamentalny, gdyż zmianom uległy najważniejsze zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, w tym m. in. reguły odnośnie powstawania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur VAT, definicja podatnika VAT, czy też zasady dotyczące odliczania VAT. Wspomniane zmiany wpłyną na rozliczanie VAT przez podmioty prowadzące działalność branży cmentarno-pogrzebowej i będą wymagały dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych reguł rozliczania VAT. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania ww. podatku.

 

Program oraz formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

WSPÓŁPRACA