Top menu

Skarga na Targi Kielce - NECROEXPO

Mija półtora roku jak wysłałem List Otwarty do Targów Kieleckich z prośbą o odpowiedź dlaczego pozbawiono mojej firmy możliwości zaprezentowania się 

w Trakcie Targów NECROEXPO 2013. Dlatego też postanowiłem napisać skargę do Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Pogrzebowej na ich członka Targi Kielce. Może od Polskiej Izby Pogrzebowej dowiem sie jakim zagrożeniem dla Izby czy Targów Kieleckich jest moja firma.

Pismo skierowane do Sadu Koleżeńskiego