Top menu

Przekrój Międzyrzec styczeń 2021

Przesyłam otrzymany od mego przyjaciela dr Lecha Malinowskiego redaktora wydania styczniowy numer Lokalnego Przekroju z Miedzyrzecza, jednocześnie polecając jego artykuł zamieszczony na stronie 2 pt. „Idiotyzmy czyli głupoty należy schować do szałerka”