Top menu

Pierwsza Konferencja Zarządców i Administratorów Cmentarzy w Gdyni

W dniach 15-16 kwietnia 2010 r. w salach konferencyjnych hotelu MARINA w Gdańsku Jelitkowie, odbyła się Pierwsza Konferencja Zarządców i Administratorów Cmentarzy zorganizowana przez PHU KRZYSZTOF

Konferencję otworzył wiceprezydent Gdyni, dr inż. arch. Marek Stępa, podziękował za zaproszenie, stwierdził, że poczytuje sobie za zaszczyt być w gościnie u zarządców polskich nekropolii. Przedstawił, jak przebiega współpraca pomiędzy władzami miasta, a Zarządem Cmentarzy Komunalnych. Na zakończenie swojego krótkiego wystąpienia, wiceprezydent Stępa wyraził chęć goszczenia zarządców na swoim terenie w nieodległej przyszłości. W konferencji uczestniczyło sześćdziesiąt dziewięć osób reprezentujących pięćdziesiąt trzy duże firmy z niemalże całej Polski. W pierwszym dniu swoje prelekcje mieli Jan Kostrzyński dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, oraz Adam Sokołowski kierownik cmentarza komunalnego w Białymstoku. W dyskusji jaka się wywiązała, aktywny udział brał, będący uczestnikiem konferencji Marian Kolczyński, prezes Zieleni z Włocławka będący jednocześnie szefem sekcji cmentarzy w Polskim Stowarzyszeniu Funeralnym. Drugiego dnia udaliśmy się dwoma autokarami do Gdyni, najpierw na cmentarz przy ul. Spokojnej a następnie na cmentarz Witomino. Po powrocie do hotelu Maria Michalak, kierowniczka największego w Polsce, pod względem po wyglądem wielkości Cmentarza Centralnego w Szczecinie, przeprowadziła bogato ilustrowaną prelekcję pt. „Status grobu historycznego oraz inwentaryzacja kamiennych kart historii”. Konferencję zakończyliśmy wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

Relacja fotograficzna