Top menu

Mikrorachunek podatkowy?

Czym jest mikrorachunek podatkowy? Jakich wpłat dokonujemy na mikrorachunek podatkowy?  Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy? Jak opłacić podatki na mikrorachunek?

Polskich przedsiębiorców czekają kolejne zmiany. Tym razem mają one jednak wiele uprościć. Obecnie przedsiębiorcy rozliczający się z urzędem skarbowym muszą pamiętać o różnych numerach konta, odpowiadających danym rodzajom podatków. To często oznacza konieczność wykonania przelewów na kilka rachunków bankowych. Od 1 stycznia 2020 r. wpłat będziemy jednak dokonywać na tzw. mikrorachunek podatkowy.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika, czyli innymi słowy mikrorachunek podatkowy, ma zastąpić dotychczasowe numery kont urzędów skarbowych, przypisane do rodzajów podatków. To oznacza, że przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalność gospodarczej (osoby prywatne), a opłacające PIT, CIT i VAT będą mogły dokonać każdej z tych opłat na jeden rachunek bankowy.

Numer ten będzie przypisany do danej osoby lub firmy. Jej forma prawna ani wielkość nie ma znaczenia. Istotne jest to, że jeden podmiot będzie załatwiał wszystkie płatności za pośrednictwem jednego rachunku, który nie zmieni się nawet w przypadku zmiany nazwiska, urzędy skarbowego, czy adresu zamieszkania. Dzięki temu ryzyko pomyłki podczas wpłaty będzie znacząco zminimalizowane.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków. Zawiera on sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Oznacza to, że w zależności od tego, jakiego numeru używamy, w ciągu znaków powinniśmy znaleźć swój PESEL, bądź NIP.

Jakich wpłat dokonujemy na rachunek mikrorachunek podatkowy?

Należy jednak pamiętać, że mikrorachunek dotyczy jedynie wpłat na poczet należności takich jak: grzywny, mandaty, kary porządkowe i koszty postępowania przed organami podatkowymi, a także podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (PIT), podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) – z wyjątkiem podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Na mikrorachunek wpłat możemy dokonywać już od 1 stycznia 2020 roku. Osobne rachunki urzędów skarbowych dla PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku. Środki wpłacone na nie po tej dacie zostaną odrzucone przez bank.

Nie zmieniają się natomiast zasady opłacania podatków innych niż wyżej wymienione, a także kwestie związane ze zwrotem nadpłat i podatków. Należności inne niż PIT, CIT i VAT nadal będzie trzeba wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, a zwroty będą przychodziły na numery rachunków firmy, widniejące w CEIDG-1, NIP-8 bądź na konto VAT przy mechanizmie podzielonej płatności.

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy?

Z pomocą przychodzi Ministerstwo Finansów oraz opracowany przez nie Generator mikrorachunku podatkowego. Narzędzie to pozwala odnaleźć właściwy identyfikator podatkowy online. Aby uzyskać informację o indywidualnym rachunku, na który będziemy musieli wpłacać pieniądze, należy podać pesel (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niebędących płatnikami VAT) lub NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, płatników VAT, a także osób fizycznych, które nie są objęte rejestrem PESEL, ale jest podatnikiem innych, np. zagranicznych przepisów).

Informację o numerze indywidualnego mikrorachunku bankowego, na który należy wpłacać należności, można również uzyskać bezpośrednio w dowolnym urzędzie skarbowym. Warto również dodać, że prowadzenie takiego rachunku jest całkowicie darmowe.

Jak opłacić podatki na mikrorachunek?

W wyniku wchodzących zmian dokonywanie płatności ma stać się prostsze i bardziej intuicyjne. Płatnik musi jedynie uzyskać swój indywidualny rachunek online bądź w urzędzie skarbowym. Podczas płatności w tytule przelewu należy wskazać, który podatek ma zostać uregulowany (PIT, CIT, czy VAT).

Ciekawostką jest, że w przypadku zaległości w płatnościach środki wpłacane na mikrorachunek podatkowy będą kierowane bezpośrednio na poczet tego zobowiązania, nawet jeśli płatnik w tytule zaznaczył inne ich przeznaczenie. Zasada jest taka, że pieniądze w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę najstarszych zaległości. Podobnie będzie się działo w przypadku, gdy płatnik zapomni o określeniu tytułu przelewu.