Top menu

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - SEJM RP

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP rozpoczęła się sesja Rady Ochrony Pracy zwołana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 

oraz konferencja pt. „Identyfikacja rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadków przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”.

Wśród przybyłych nie zabrakło oczywiście przedstawicieli OSPSBHP z Elżbietą Bożejewicz prezesem organizacji na czele a także przedstawicieli Oddziałów Warszawa i Warszawa Centrum z ich prezesami Piotrem Pietrasem i Jolantą Olejko

  FOTOGALERIA