Top menu

Likwidacja Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej

Wakacje, czas wypoczynku, rozprężenia, no i przegapiłem fakt, iż z dniem 1 lipca 2011 roku przestała obowiązywać Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej

z dnia 30 sierpnia 1991 r.  (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408) która min. w art. 1 pkt 4 mówi „Zakład opieki zdrowotnej ani inne podmioty na terenie zakładu opieki zdrowotnej nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla pacjenta lub przebiegu leczenia albo innej działalności, która nie służy zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw, w szczególności reklamy lub akwizycji skierowanych do pacjenta oraz działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.”

Chyli co ? Zakłady pogrzebowe mogą działać legalnie w szpitalach ? Nic bardziej błędnego !

Z dniem 1 lipca 2011 roku (czyli z dniem uchylenia Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej) zaczyna obowiązywać Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654).

„Art. 13. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:
1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;”

Zachęcam do zapoznania się z nową Ustawą (Zakładka Prawo Funeralne)