Top menu

„KSZTAŁTOWANIE I ZARZĄDZANIE TERENAMI ZIELENI” - Studia Podyplomowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, organizuje dwu semestralne Studia Podyplomowe „KSZTAŁTOWANIE I ZARZĄDZANIE TERENAMI ZIELENI”

Studia Podyplomowe są organizowane dla absolwentów wyższych uczelni (studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie), jak również dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny kształtowania i zarządzania terenami zieleni. Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie kształtowania, urządzania i zarządzania terenami zieleni w mieście i zadrzewieniami w krajobrazie otwartym, a także pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni w tym również cmentarzy. Więcej informacji udzieli Państwu dr inż. Marcin Kubus z Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni którego wykład na ostatniej Konferencji „Zieleń na Cmentarzach” zorganizowanej we Włocławku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

W załączniku;

Ogólne Informacje

PDF.pdf 694,11 kB

Karta zgłoszenia

Karta.doc 21,50 kB