Top menu

GEM-Matthews wygrywa przetarg w Rzeszowie

Z nieukrywaną radością informuję , iż w ogłoszonym przez Rzeszowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przetargu na 

„Usługę dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego pieca kremacyjnego zasilanego gazem ziemnym z usługą serwisową, niezbędnym osprzętem i robotami instalacyjnymi i adaptacyjnymi”  - Oferta Wykonawcy GEM-Matthews International S.R.L.  z siedzibą w Udine Włochy  została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWIZ tj. przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i spełnienia innych kryteriów tj.  koszty eksploatacji, okres gwarancji odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Gem-Matthews WYGRYWA