Top menu

Dariusz Dutkiewicz – prawnikiem poseł Krystyny Ozgi

Okazuje się, iż – poselski projekt posłów PSL ustawy – o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nie jest projektem poselskim 

a projektem Polskiej Izby Pogrzebowej zrzeszających w większości przedsiębiorców pogrzebowych.

W artykule „Przymus cmentarny”  w numerze nr 38(2925) tygodnia POLITYKA czytamy:

O tym, jak bardzo Polskiej Izbie Pogrzebowej prezesa Skrzydlewskiego zależy na korzystnych z punktu widzenia biznesowego uregulowaniach prawnych, świadczy też jej bardzo bliska współpraca z Krystyną Ozgą. Na posiedzenie komisji, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu, Ozga pojawiła się z Dariuszem Dutkiewiczem. Kiedy później rozmawialiśmy z posłanką na sejmowych korytarzach, to Dutkiewicz , a nie ona, odpowiadał na pytania. Zapytaliśmy więc, jaką instytucję reprezentuje i jak należy go przedstawić w niniejszym tekście. – Ja jestem prawnikiem pani poseł i wszystko, co mówię, można użyć jako jej słowa – odpowiedział.

Okazuje się, że Dutkiewicz jest dyrektorem PIP i ma pełnomocnictwo Witolda Skrzydlewskiego złożone z oficjalnym zgłoszeniem do prac nad tą ustawą.

Pozostawiam, tą informację bez komentarza, jeżeli macie Państwo, uwagi co do tego tekstu – proszę przesyłać komentarze na moją pocztę biuro@krzysztof.waw.pl   będę je zamieszczał na stronie.