Top menu

Cmentarze komunalne - planowanie, zakładanie, zarządzanie

Cmentarze powinny być planowane, budowane, zarządzane i zamykane na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych.

W Poradniku "Cmentarze komunalne " wydanym przez INFOR Ekspert Sp. z o.o. na 96 stronach zostały opisane podstawowe kwestie związane z tymi zagadnieniami. Przedstawiono proces prowadzący do powstania nowej nekropolii oraz zasady zarządzania istniejącym obiektem. Zostały też zaprezentowane podstawowe kwestie związane z utrzymaniem takich elementów cmentarza jak budynki i zieleń cmentarna. Wyszczegółowiono prowadzoną przez zarządzającego cmentarzem dokumentację. Omówiono także zagadnienie prawa do miejsca grzebalnego, które jest uprawnieniem o charakterze bardziej osobistym niż majątkowym. Ukazano również względy ochrony zabytków, konieczne do uwzględnienia w sytuacji, gdy cała nieruchomość cmentarna lub niektóre jej elementy (budynki, grobowce) podlegają ochronie konserwatorskiej.
Poradnik może być użyteczny przede wszystkim dla pracowników urzędów gmin i miast zajmujących się sprawami cmentarzy komunalnych.
Posłuży też pomocą zarządzającym nekropoliami wyznaniowymi, do których stosuje się przepisy prawa państwowego w tym zakresie.
Wreszcie może przydać się zarządcom cmentarzy komunalnych, gospodarującym nimi jako jednostki gminne czy też niezależne od gmin podmioty, wykonujące poruczone im czynności na podstawie umowy.

Cena poradnika to 35 zł i można go zamówić pod numerem telefonu 22 761-30-30 e-mail: bok@infor.pl  podaję też adres strony internetowej www.psamorzadowca.infor.pl  

Polecam