Top menu

Budowa Krematorium w Gorzowie Wielkoplskim

W dniu 29 października 2010 r. w Urzędzie Miasta odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa dotycząca budowy przez firmę PRODUCTS krematorium przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Rozprawę poprowadził Jan Sobczyński pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który po omówieniu porządku zebrania stwierdził, że tak naprawdę to firma Products posiada wszelkie zgody potrzebne do wydania pozwolenia na budowę krematorium na działce należącej do nich i przylegającej dwoma bokami do istniejącego cmentarza komunalnego, a rozprawa odbywa się dlatego aby mogła rozwiać wszelkie wątpliwości oponentów. Odniosłem wrażenie, iż dziewięcio osobowa grupa przeciwników, nie potrafiła sprecyzować swoich zastrzeżeń, a opierały się one głównie na tezie że tam będą palone zwłoki, - no cóż do tego jest krematorium. Pan Bogdan Knop prezes ATMOTERM - EKOURBIS Sp. z o.o. w Częstochowie, będący biegłym z listy Ministra Środowiska ds. ocen oddziaływania na środowisko, w sposób rzeczowy naświetlił zebranym iż w świetle obowiązującego prawa nie ma żadnego zagrożenia w związku z budową i eksploatacją krematorium.
Pan Krzysztof Bartz z poznańskiej Pracowni Architektonicznej omówił i pokazał wizualizację nowatorskiego rozwiązania budynku krematorium. Inwestor budowy krematorium pan Adrian Romaniszyn, stwierdził że najlepszą z lokalizacji na tego typu budowę jest cmentarz lub jego najbliższe okolice.  
Inwestorowi życzę jak najszybszego otrzymania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych.
Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej w zakładce Fotoreportaże - Wydarzenia