Top menu

Szkolenie w Głogowie - 20.05.2011

Tym razem spotkaliśmy się w hotelu Qubus w Głogowie przy Placu Konstytucji 3 Maja 1. W kameralnym spotkaniu wzięło udział jedenastu administratorów i zarządców cmentarzy. W szkoleniu oprócz zarządców cmentarzy komunalnych wdział wzięło dwu księży zarządzających dużymi cmentarzami parafialnymi. W zakładce Szkolenia-Odbyte  zamieszczam relacje fotograficzną.

Drugie z cyklu szkoleń - 16.05.2011 Katowice

Drugie z zaplanowanych ośmiu szkoleń "Prawo do grobu. Aspekty formalno prawne" odbyło sie w dniu 16 maja 2011 roku w katowickim Hotelu KATOWICE przy Al. Korfantego 9. Tym razem w szkoleniu uczestniczyły dwadzieścia dwie osoby. W zakładce Szkolenia-Odbyte  przedstawiam relację fotograficzną ze szkolenia.

Świadczenie Usług Cmentarnych

W załączniku zamieściłem artykuł dr  Anny Kalisz oraz Ewy Kowalczyk zamieszczony w drugim numerze RADCY PRAWNEGO z br.  pt: ŚWIADCZENIE USŁUG CMENTARNYCH I POGRZEBOWYCH A UPRAWNIENIA ZARZĄDCY CMENTARZA W ŚWIETLE USTAWY ANTYMONOPOLOWEJ

Studium przypadku Kościoła Rektoralnego w Lublinie

Pierwsze z cyklu szkoleń - 13.05.2011 Rzeszów

W dniu 13 maja 2011 roku w rzeszowskim hotelu ICAM HOUSE przy Al. Rejtana 1, odbyło się szkolenie "Prawo do grobu. Aspekty formalno prawne". 

Prawo do grobu – aspekty formalno-prawne

Choć prawo mamy jedno to interpretacji wiele, szkolenie Prawo do grobu – aspekty formalno-prawne  ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie bądź rozwianie wątpliwości odnośnie zarządzania i administrowania cmentarzami zarówno komunalnymi jak i wyznaniowymi. Aby umożliwić uczestnictwo w szkoleniu jak największej ilości osób proponujemy osiem miejsc na terenie kraju, tak aby każdy z Państwa mógł dopasować sobie czas i miejsce.

Wiceprezydent Włocławka otwiera V Konferencję Zarządców i Administratorów Cmentarzy

W dniach 7 – 8 kwietnia br. w przepięknym Pałacu Bursztynowym we Włocławku należącym do Fundacji „Samotna Mama” odbyła się V Konferencja Zarządców i Administratorów Cmentarzy zorganizowana przez moją firmę.  Uczestniczyło ponad trzydziestu zarządców i administratorów cmentarzy z całej polski.

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia

W Zakładce Prawo Funeralne  zamieściłem tekst Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków. Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405

Zapraszam na V Konferencję Zarządców i Administratorów Cmentarzy

Uprzejmie informuję, że w dniach 7-8.04.2011 roku, we Włocławskim "Pałacu Bursztynowym" odbędzie się Piąta Konferencja Zarządców i Administratorów Cmentarzy. Temat konferencji "Zieleń na cmentarzach" -  Nowe uregulowania prawne dotyczące pielęgnacji zieleni, "Grób jako robota budowlana"
Uczestnicy posiadający licencje zarządcy nieruchomości otrzymają zaświadczenie o odbyciu 16 godzin edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego.