Top menu

Fiskus domaga się podatku od pogrzebów

Pogrzeb służy pojedynczym wiernym, a nie całej wspólnocie. Dlatego nie jest zwolniony z podatku od towarów i usług – twierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Miasto prywatyzuje zakład pogrzebowy. W tajemnicy

Miejscy urzędnicy utajniają dane o prywatyzacji spółki pogrzebowej. Ratusz uważa, że prywatyzować najlepiej w sekrecie, mimo że całkiem inne podejście ma Ministerstwo Skarbu Państwa.

Ciekawy pomysł Księdza Piotra Zamari

Niecodzienny środek transportu na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Osoby starsze i te mające problemy z chodzeniem mogą liczyć na podwiezienie do rodzinnego grobowca... rikszą

Odpowiedź na WEZWANIE Polskiej Izby Pogrzebowej

Zamieszczam odpowiedź jaką wysłałem na ręce dyrektora Polskiej Izby Pogrzebowej pana Dariusza Dutkiewicza

Krzysztof Wolicki Dyrektorem Zarządzającym Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Z dniem 1 lipca 2013 r. przyjąłem zaproponowaną mi przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego funkcję Dyrektora Zarządzającego.

10-lecie Cmentarza Komunalnego w Częstochowie

1 lipca 2013 roku minęło 10 lat istnienia Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

Wezwanie Polskiej Izby Pogrzebowej

Jak mogę wywnioskować z przesłanego WEZWANIA moja firma staje się poważnym "zagrożeniem" dla spójności istnienia i działania Polskiej Izby Pogrzebowej

List Otwarty

w dniu 24.06.2013 wysłałem do pana Dariusza Michalaka - Dyrektora Wydziału Targów Kielce SA List Otwarty z prośbą o wyjaśnienie